SİYASİ PARTİLERİN İL-İLÇE VE BELDE TEŞKİLATLARININ KURULUŞUNDA İSTENEN EVRAKLAR:
 
    * Genel merkez tarafından yapılan Atama Belgesi ( Yetki belgesi) Seçim veya Atamadan
      başlayarak, on beş gün içinde yazı ile bildirilir.
    * Parti Kuruluş Bildirimi.
    *  Kurucu üyelere ait belgeler. (Nüfus ve İkametgah belgesi, adli sicil belgeleri)04-
      Kurucu üyelerin şahsi beyannameleri.(Valiliklerce birleştirilen bu bilgi ve belgeler
      İçişleri Bakanlığına ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir.)
 
SİYASİ PARTİNİN KONGRE MÜRACAATINDA İSTENEN EVRAKLAR :
 
    * Parti Kongresi için en az (7) gün öncesi Mülki Amirliğe dilekçe ile müracaat edilir.
    * Yönetim Kurulu Karan.
    * Parti üye listesi.
 
PARTİ TÜZÜKLERİNE GÖRE ÜYELERİNE YÖNELİK TOPLANTI YAPILMASI HALİNDE İSTENEN EVRAKLAR:
 
    *  Mülki Amirliğe bir hafta önce dilekçe ile müracaat edilecektir.
    *  Müracaat evrakına parti üyelerine yönelik olduğunu belirtilecek.
 
SİYASİ PARTİNİN AÇIK HAVA TOPLANTISI DÜZENLEMESİNDE İSTENEN BELGELER :
 
    * Siyasi Partiler seçimlerde propaganda dönemi dışında yaptıkları açık hava toplantılarında
      2911 Sayılı Kanun Hükümlerine uymak zorundadır.
 
SİYASİ PARTİNİN KAPALI YER TOPLANTILARI DÜZENLEMESİNDE İSTENEN BELGELER :
 
    * Toplantı,Siyasi Partilerin Tüzükleri gereğince üyelerine yönelik olması halinde Valilik makamına müracaat etmesi yeterlidir.
    * Siyasi partiler Halka açık olarak yapılacak kapalı yer toplantısı müracaatlarını 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa göre yapar.