SİLAH RUHSATI İŞLEMLERİ
 
A. SİLAH BULUNDURMA RUHSATI ALMAK İSTEYENLER
 
İSTENEN BELGELER
 1. Sabıka Kaydı
 2. 5 Adet Resim
 3. Kaymakamlıktan  havaleli dilekçe
 4. İkametgah İlmühaberi
 5. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği  
Yukarıdaki belgeler ile müracaat edenler hakkında yaptırılan tahkikat neticesinde durumu uygun olan 21 yaşını doldurmuş her Türk Vatandaşlarına silah bulundurma ruhsatı verilir.
  
B.  SİLAH TAŞIMA RUHSATI ALMAK İSTEYENLER
Taşıma ruhsatı talep edenlerden yukarıdaki belgelere ilave olarak ayrıca ;
 1. Orman Muhafaza Memurları
 2. Muhtarlar
 3. Cezaevi
 4. Ceza infaz koruma memurları ve baş memurları
 5. İcra Müdürleri ve Müdür Yardımcıları
 6. KİT.lerde görev yapan Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeleri
 7. Başbakan ve Bakanlıklara doğrudan bağlı kamu kurum ve kuruluşların denetim görevi yapan müfettiş, müfettiş yardımcısı, denetici ve yardımcıları
 8. Belediye Başkanları ve İlçe  Genel Meclisi Üyeleri Görevinde bulunanlar bağlı oldukları resmi kurumlarında atama onay fotokopisi ile Görev  belgesi getireceklerdir.
 
C.   MESLEK MENSUBU OLUP TAŞIMA RUHSATI TALEP EDENLER
Yukarıdaki 6 adet belgeye ilave olarak,
 • Sarı basın kartı sahipleri: Sarı basın kartı tasdikli fotokopisi, Başbakanlık Basın ve Enf.Gen.Müd.Yazı.
 • Sarraf ve Kuyumcular: Kayıtlı oldukları odadan belge, Ticaret odası kayıt belgesi , Vergi dairesi kayıt belgesi
 • Patlayıcı madde deposu ve alım satımı yapanlar: Patlayıcı madde ruhsatı tasdikli fotokopisi , Ticaret odası kayıt belgesi, Vergi dairesi kayıt belgesi ruhsatı tasdikli fotokopisi, Ticaret odası kayıt belgesi
 • Yıllık Cirosu Bakanlıkça belirtilen limitin üzerinde olanlar: (1999 sonu itibariyle 1 trilyon 750 Milyar TL) olan ticaret sahipleri, Önceki yıla ait gelir Tablosu, Önceki yıla ait bilançosu, Önceki yıla ait Kar Zarar Cetveli, Vergi Dairesi, Kayıt Belgesi, Ticaret Odası Kayıt Belgesi Müteahhitlerden, Müteahhitlik karnesi tasdikli fotokopisi, Ticaret odası kayıt belgesi,Vergi dairesi kayıt belgesi.
 • Akaryakıt İstasyonu sahipleri: Bayilik Sözleşmesinin tasdikli fotokopisi, Bayiliğin devam ettiğine dair bölge müdürlüğü yazısı, Vergi Dairesi kayıt belgesi, Ticaret odası kayıt belgesi,
 • Bir yıl boyunca en az 50 sigortalı işçi çalıştıran işverenler: SSK müdürlüğünden yazı, Vergi Dairesi Kayıt Belgesi, Ticaret Odası Kayıt Belgesi
 • Döviz Bürosu Sahipleri: Hazine ve dış ticaret müsteşarlığından alınmış döviz bürosu işletme izin belgesi fotokopisi,Vergi dairesi kayıt belgesi,  Ticaret odası kayıt belgesi
    
  Yukarıda sayılan meslek mensupları şirket olarak faaliyet gösteriyor ise ayrıca;
  1.    En son yayımlanan ticaret sicil gazetesi 
  2.    Ticaret odası kayıt ve tescil belgesi 
  3.    Şirket yönetimi imza sirküsü getireceklerdir.
   
 • Banka Müdürleri: Atama Onayı fotokopisi, Görev belgesi
 • Çiftçiler: Arazi Miktarını belirtir tapu müdürlüğü yazısı , Vergi dairesi kayıt belgesi, Ziraat müdürlüğü kayıt belgesi
 • Eski Vali,Vali Yardımcısı,Kaymakam,Mülkiye Müfettişi,Hakim,Savcı,Polis,Mit Mensubu, Subay, Astsubay ve J.Uzaman Çavuşları: Bağlı oldukları kurumlardan kendi isteği ile ayrıldığına dair resmi yazı,
 • Kanunla Kurulan Kamu Kurumunu niteliğindeki Meslek kuruluşlarının Birlik,Federasyon,Konfederasyon Yönetim Kurulu ile Ticaret Odaları, Sanayi odaları, Ziraat odaları, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret borsalarının Yönetim Kurulu Üyeleri Seçim Kurulundan seçim tutanağı Kurumundan resmi görev belgesi
 • Avukat ve Noterler:  Kimlik Kartı tasdikli fotokopisi,Bağlı oldukları barodan veya odadan görev belgesi
 • Eski Muhtar, İlçe  Genel Meclisi Üyesi ve Belediye Başkanları:Valilikten veya Kaymakamlıklardan bir dönem muhtarlık yaptığına dair ve haklarında işlem yapılmadığına dair yazı,
Emekli olan ve Silah Taşıma Hakkı olan Görevliler: Vali, Vali Yardımcısı, Kaymakam, Mülkiye Müfettişleri , Hakim  Savcılar , Emniyet Hizmetleri personeli ve Mit mensupları, Çarşı ve Mahalle bekçileri , Orman Muhafaza memurları ile şefleri , Gümrük Muhafaza memurları Emeklilik onaylarının tasdikli fotokopileri ile müracaat edeceklerdir.
 
D.AV TÜFEĞİ SAHİPLİK BELGESİ İŞLEMLERİ
 
İSTENEN BELGELER
 1. Dilekçe
 2. İkametgah ilmühaberi
 3. Vukuatlı Nüfus kayıt örneği
 4. Sabıka kaydı
 5. Kaymakamlıktan av tüfeği dosyası 1- 5 adet resim  
Av Tezkeresi almak isteyenler avcılar kulübünden alacakları avcılık belgesi ile tahkikat sonucunda Maliye'ye yatıracakları harç makbuzunu ilave edeceklerdir.