2022 SAYILI KANUNA GÖRE MÜRACAAT İÇİN GEREKLİ BELGELER:              
 
A-YAŞLILIK AYLIĞI :   
 
1-)2022 sayılı Kanuna göre Başvuru Formu
a)Bu formda yer alan; aylık istek dilekçesi ile mal bildirim belgesi,aylık talebinde bulunan kişi tarafından doldurulup imzalanacaktır.
b)Bu formda yer alan; Muhtaçlık Belgesi, Vukuatlı nüfus kayıt örneği ve ikametgah ilmühaberi yetkililerce doldurularak imzalanacak ve mühürlenecektir.  
2- )Aylık talebinin vasi tarafından yapılması hallerinde mahkemeden alınmış vasilik kararı.                
 
B-    ÖZÜRLÜ AYLIĞI  : 
             
1-)2022 Sayılı Kanuna göre Başvuru Formu,
a)Bu formda yer alan; aylık istek dilekçesi ile mal bildirim belgesi,aylık talebinde bulunan kişi tarafından doldurulup imzalanacaktır.             
b)Bu formda yer alan; Muhtaçlık Belgesi, Vukuatlı nüfus kayıt örneği ve ikametgah ilmühaberi yetkililerce doldurularak imzalanacak ve mühürlenecektir. 2-)Aylık talebinin vasi tarafından yapılması hallerinde mahkemeden alınmış vasilik kararı,  
3-)Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik gereğince özürlü raporu vermeye yetkili hastaneden alınan SAĞLIK KURULU RAPORU, gerekmektedir.<