MOTORLU ARAÇ KAYIT-TESCİL İŞLEMLERİ 
 

A.  YENİ (FATURALI) KAYIT OLAN ARAÇLAR İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
 1. Fatura (Fotokopisi ve Aslı ile birlikte) İmalat yeterlilik belgesi Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi Motorlu Araç Tescil Dosyası (Şoförler Odasından Temin Edilecek) 4 Adet Müracaat Tescil Formu (Şoförler Odasından Temin Edilecek) Nüfus Cüzdanı Taşıt Alım Vergisi Makbuzu (Fotokopisi Ve Aslı) Teknik Belge (Fotokopisi ve Aslı) Tescil Harcı (Maliyeden Temin Edilecek) Trafik ve Tescil Belgesi (Trafik Şubesinden Temin edilecek)
İthal edilmiş araçlar için Karayollarından Teknik Muayene yaptırılmış olması   
 
B.  DEVİR İŞLEMİ GÖREN ARAÇLAR İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR  
 1. Noter Satış Senedi Motorlu Araç Tescil Dosyası ( Şoförler Odasından Temin Edilecek) 4 Adet Müracaat İşlem Formu EK-1 (Şoförler Odasından Temin Edilecek) Trafik ve Tescil Belgesi (Trafik Şubesinden Temin edilecek) Vergi Dairesinden Borcu olmadığına dair belge Yeni Sahibi Adına Zeyilname Yapılmış Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi Tescil Harcı ( Maliyeden Temin Edilecek) Nüfus Cüzdanı Aslı Eski Plaka ve Tescil-Trafik Belgeleri 
C.  BAŞKA İL VE İLÇELERDEN NAKİL GELEN ARAÇLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER  
 1. Noter Satış Senedi 2 Adet Araç Tescil ve Nakil Bildirim Belgesi ( Şoförler odasından Temin Edilecek) 4 Adet Müracaat İşlem Formu EK-1 (Şoförler Odasından Temin Edilecek) Motorlu Araç Tescil Dosyası( Şoförler Odasından Temin Edilir) Vergi Dairesinden Borcu Olmadığına Dair Belge Trafik ve Tescil Belgesi (Trafik Şubesinden Temin edilecek) Nüfus Cüzdanı Tescil Harcı (Maliyeden Temin Edilecek) Eski Plaka ve Tescil – Trafik Belgeleri Aracın geçerli teknik muayenesinin yapılmış olması Sahibi Adına geçerli Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi.
NOT: Yeni olan araçlara fatura tarihinden itibaren 3 Ay, ikinci el olan araçlara ise noter satış tarihinden itibaren 1 ay içerisinde tescil işlemi için gerekli başvurunun yapılması zorunludur.

D.   ARAÇ ÜZERİNDEN HACİZ VE REHİN KALDIRMA İŞLEMİ
 1. Yeni Tescil Belgesi ( Trafik Şubesinden temin edilecek) Noterden tasdikli rehin veya haciz kaldırma yazısı. 3 Adet Müracaat işlem formu ek – 1 ( Şoförler Odasından Temin Edilecek) Dilekçe Nüfus Cüzdanı Aslı 
E.  LPG KAYDI İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER  
 1. Yetkili firmanın montaj tespit raporu Uygunluk Belgesi Teknik Belge Firmaya Sanayii Bakanlığınca verilen yetki belgesi Yeni trafik ve tescil belgesi ( Trafik Şubesinden Temin Edilecek) Dilekçe Nüfus Cüzdanı Aracın LPG OLARAK Karayollarına Teknik Muayenesi 3 Adet Müracaat İşlem Formu EK-1 (Şoförler Odasından Temin edilecek)
F.   LPG KAYDININ  SİLİNMESİ İŞLEMLERİ
 1. Yeni, Tescil Belgesi Sanayi Bakanlığınca yetkilendirilmiş firma mühendisinin düzenleyeceği teknik belge Dilekçe 3 Adet Müracaat İşlem Formu EK-1 8Şoförler Odasından Temin Edilecek) Aracın LPG'siz olarak Karayollarında teknik muayenesi.
SÜRÜCÜ BELGESİ İŞLEMLERİ

A.   SÜRÜCÜ BELGESİ SINIFLARI:  
 1. “A1” Sınıfı Sürücü Belgesi, Motorlu bisiklet kullanacaklara, “A2” Sınıfı Sürücü Belgesi, Motosiklet kullanacaklara “B” Sınıfı Sürücü Belgesi, Otomobil, Minübüs ve Kamyonet Kullanacaklara, “C” Sınıfı Sürücü Belgesi, Kamyon Kullanacaklara, “D” Sınıfı Sürücü Belgesi, Çekici Kullanacaklara, “E” Sınıfı Sürücü Belgesi, Otobüs Kullanacaklara “F” Sınıfı Sürücü Belgesi, Lastik Tekerlekli traktör kullanacaklara, “G” Sınıfı Sürücü Belgesi, İş Makinesi Türünden Motorlu araçlara kullanılacaklara, “H” Sınıfı Sürücü Belgesi, Özel Tertibatlı olarak, imal,tadil veya teçhiz edilmiş motosiklet veya otomobil türünden araçları kullanacak hasta veya sakatlara, “K” Sınıfı Sürücü Belgesi, “Uluslar arası Sürücü Belgesi” iki veya çok taraflı anlaşmalar uyarıca, sınıflarına göre araç kullananlara belli süre ile verilen belgedir.
B.    ARAÇLARI KULLANMA YETKİSİ:
 1. A1,F,G, ve H sürücü belgeleri ile yalnız kendi sınıflarındaki araçlar, A2 sınıfı sürücü belgesi ile A1 B sınıfı sürücü belgesi ile F, C sınıfı sürücü belgesi ile B ve F, D sınıfı sürücü belgesi ile C, B ve F, E sınıfı sürücü belgesi ile B, C ve F ( E sınıfı sürücü belgesi sahipleri D sınıfı sürücü belgesi ile sürülen araçları kullanabilmeleri için römorklu veya yarı sınıfı sürücü belgeleri ile kullanılan araçlar da sürülebilir.)
C.  RÖMORK TAKARAK TAŞIT KULLANMA:  
 • B, C ve E sınıfı sürücü belgesi sahipleri, araçlarına en çok yüklü ağıtlığı 750 kg’ a kadar olan (750 kg. dahil) hafif römork takarak da kullanabilirler. Yüklü ağırlığı 750 kg.ı geçen römorkları taşıtlarına takarak kullanmak isterlerse ayrı bir sınavdan geçirilirler ve römorklu taşıt kullanabilecekleri belgelerine işlenir.
 
D.   SÜRÜCÜ ADAYLARINDA ARANACAK ŞARTLAR:​  
 
1. Yaş Şartı:
 • A1, A2, F ve H sınıfı sürücü belgesi alacakların 17, B ve G sınıfı sürücü belgesi alacakların 18, C, D ve E sınıfı sürücü belgesi alacakların 22 Yaşını bitirmiş olmaları
2.  Sağlık Şartları:
 • İlgili sağlık kuruluşlarından “Sürücü Olur “ raporu alması gerekir.
3.  Öğrenim Şartı:
 • F, G ve H sınıfı sürücü belgesi alacakların ilkokulu, A1,A2,B,C,D ve E sınıfı sürücülerin en az ortaokulu veya 8 yıllık temel eğitimi bitirmiş bulunmaları,
4.   Eğitim Ve Sınav Şartı:
 • Sürücü Kursuna Katılmış ve yapılan sınavları da başararak sertifika almış olmaları,
5.   Hükümlü Olmama Şartları:
 • TÜRK CEZA KANUNUN ; 403. maddesi uyuşturucu madde imal ve ithal etmek ticaretini yapmak veya bu işleri yapanlara yardımcı olmak 404. maddesi,uyuşturucu madde kullanmak, kullandırmak veya yanında bulundurmak, 572/2-3 maddesi, sarhoşluğu itiyat alışkanlık haline getirmek ve bu suçu iki defadan fazla işlemek. 1918 SAYILI KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN 28. Maddesi,ateşli silah kaçakçılığı yapmak.29.Maddesi, Devletin mali siyasi iktisadi askeri idari güvenliğini bozacak türden kaçakçılık yapmak. 6136 SAYILI ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR HAKKINDA KANUN:12. maddesini 3. ve takip eden fıkraları ateşli silahlar ile bunların mermilerini ülkeye sokmak buna teşebbüs etmek veya bu suçu işleyenlere yardımcı olmak.
 
        Yukarıda sayılan suçlardan sabıka kaydı bulunan şahıslar sürücü belgesi alamazlar.Daha önce sürücü belgesi almış olanlardan da yukarıda sayılan maddelerden hüküm giydikleri tespit edilmesi halinde sürücü belgeleri iptal edilir.