Mevcut nüfus cüzdanlarının yerine kullanılacak yeni kimlik kartları, 10 yıllık kullanım ömrüne sahip, Polikarbon materyalden oluşan, temaslı ve temassız çip içeren ve uluslararası standartlara uygun (ICAO) en gelişmiş güvenlik öğelerini içinde barındıran ve vatandaşa ait nüfus, fotoğraf ve biyometrik verinin kart üzerindeki temaslı yongaya güvenli bir şekilde kaydedilmesi ve bu işlemden sonra yetkisiz kimseler tarafından kartın yeniden üretilmesini ya da kart içindeki bilgilerin değiştirilmesini olanaksız hale getirecek şekilde tasarlanmıştır. 
Kimlik kartı ile sağlanan hizmetlerde, hizmetin özelliğine göre görsel, elektronik ve biyometrik olmak üzere farklı güvenlik seviyelerinde kimlik doğrulama yöntemleri kullanılacaktır. Yonga üzerinde biyometrik veri yer alacaktır. Bu sayede farklı kurum ve kuruluşların güvenli kimlik doğrulaması yapmasına imkan sağlanacaktır. 

Kimlik kartı başvuruları internetten yada çağrı merkezinden randevu alınarak veya randevusuz ilçe nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılabilecektir. Nüfus müdürlüklerine gelemeyecek durumda olan vatandaşların başvuruları Gezici Kayıt Terminalleri ile alınacaktır. Başvurusu alınan vatandaşların kimlik kartları Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde kişiselleştirildikten sonra Posta ile vatandaşın belirttiği adrese teslim edilecektir. Bu süre içerisinde vatandaşlar kimlik kartının hangi aşamada olduğunu internet üzerinden, çağrı merkezinden, SMS yada e-posta ile bilgilendirme yapılarak takip edebilecektir. 

Proje ile: 
  • Kimlik kartı ile güvenli kimlik doğrulaması yapılabilecektir, 
  • Sahtecilikten kaynaklanan vatandaş mağduriyeti önlenecektir, 
  • E-Devlet kapsamında sunulan hizmetlere internetin bulunduğu her yerden (ev, iş yeri vb.) kimlik kartı ile erişilebilecektir, 
  • Kimlik kartı seyahat belgesi olarak kullanılabilecektir, 
  • Kimlik Kartı, elektronik imza olarak da kullanılabilecektir. 
  • Kimlik kartı, kamu kurumlarının vatandaşa yönelik sunacakları hizmetlerde elektronik iş süreçlerini destekleyerek bürokrasiyi azaltacaktır, 
  • Kamu hizmetlerinden yararlanan kişilerin hak sahipliği denetimi kolay ve güvenli bir şekilde yapılacaktır, 
  • Yetersiz kişi doğrulamasından kaynaklanan usulsüzlük, yolsuzluk ve mali kayıplar (sosyal güvenlik, sağlık, sigorta, bankacılık vb.) asgariye inecektir, 

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı uluslararası standartlarda, modern, taşıma kolaylığına sahip ve yüksek güvenlikli tasarım ve özelliklere sahiptir. 

Kredi kartı büyüklüğünde ve yüksek dayanıklılığa sahip materyallerden üretilen TCKK sayesinde kimliğimizi yanımızda taşımamız çok daha kolay olacak. 

Sahip olduğu üst seviye fiziksel, görsel ve elektronik güvenlik özellikleri sayesinde taklit edilemez olan TCKK ile vatandaşlarımızın kimlik sahteciliğinden kaynaklı hak kaybından ve suistimallerden korunması amaçlanmıştır. 

a. M​​​​illi 


Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak kolay taşınabilir, taklit, tahrif ve sahteciliğe imkân vermeyen, biyometrik unsurlar da içeren, kredi kartı boyutlarında tasarlanan TCKK ve vatandaşlarımıza ulaştırılması için gereken sistemler Türk Mühendislerimiz tarafından geliştirilmiştir. Bunun yanı sıra sistem güvenliği TÜBİTAK marifeti ile yapılandırılmıştır. 

b. Tasarım ​


Taşıma kolaylığı açısından kredi kartı büyüklüğünde ve uluslararası normlarda tasarlanan TCKK, yüksek dayanıma sahip ve uzun süreli kullanıma uygun malzemeden üretilmiştir. 

Ülkemizin önde gelen grafik tasarımcılarının çalışmaları ve Merkez Bankası Banknot Matbaası’nın katkılarıyla tasarlanan kimlik kartı görsellerimiz, ülkemizin ulusal, kültürel ve tarihi ortak değerlerini içeren unsurlarla harmanlayan bir anlayışla seçilmiştir. 

Selçuklu çizgilerinden, Osmanlı motiflerine ve Cumhuriyetimizin modern çizgilerine sahip çıkılarak oluşturulan grafikler, banknot basımında kullanılan tekniklerle birleştirilerek kimlik kartına uygulanmıştır. 

Uluslararası kamuoyunda ülkemizin kabul görmüş rengi olarak Turkuaz rengi tercih edilmiştir. Aynı zamanda cinsiyet ayrımına yer vermeden tüm kadın ve erkek vatandaşlarımız için aynı renk ve tasarım benimsenmiştir. 

c. Özellikleri 


İleri teknoloji 

TCKK, yeni dünyanın gelişmelerine paralel olarak hayatımıza teknolojik gelişmelere uygun ve güvenli kimlik doğrulama alanında sayısız fayda sağlamakla birlikte, aynı zamanda yeni kullanım alanlarına açık bir mimaride tasarlanmış olup temaslı ve temassız yongaya (çip) sahiptir. Vatandaşlarımızın kimlik ve biyometrik verileri yüksek güvenlikle muhafaza edilmektedir.

Yerli İşletim Sistemi 

Uluslararası standartlar, uyumluluk esasları ve güvenlik kriterlerine sahip olarak TÜBİTAK tarafından geliştirilen milli işletim sisteminin kullanıldığı kimlik kartı, bu özelliğiyle milli bir güvenliği de beraberinde getirmektedir. 

Kimlik Bilgilerimizin hem ulusal hem de uluslararası seviyede güvenliğini sağlamak amacına hizmet eden milli işletim sistemi, uluslararası tüm güvenlik testlerinden başarıyla geçmiştir. 

Yüksek Güvenlik Özellikleri 

TCKK elektronik ve görsel olarak bir çok güvenlik unsurunu barındırmaktadır. 

Tüm iletişim altyapısı Tübitak UEKAE tarafından geliştirilen kriptolarla korunan TCKK’nın içerdiği bilgilere art niyetli ulaşılmasının önüne geçilmiştir. 

Taklit edilmesi ve kopyalanması imkânsız hale getirilmiştir. 

d. TCKK Vatandaşa Ne Sağlayacak? 


Yüksek Güvenlik Özellikleri Sayesinde Daha Güvenli Bir Yaşam 

Kimlik Sahteciliğinin Önlenmesi 

Kimlik Doğrulamada İşlem Kolaylığı 

Taşıma Kolaylığı 

Uzun Süreli Kullanım 

Birçok E-Devlet Uygulamasıyla Entegrasyon İmkânı 

e. Nerelerde Kullanabilirim? 


TCKK bilişim dünyasında kullanılan bir çok iletişim ve entegrasyon ihtiyaçlarına uygun yeteneklerle tasarlanmıştır. 

Bu sayede, hem kamu kurum ve kuruluşları, hem de özel sektör uygulamalarında yüksek güvenlikli ve güvenilirlikli kimlik doğrulama amacıyla kullanımı mümkündür. 

Sahip olduğu temaslı ve temassız kimlik doğrulama mekanizmaları ve uluslararası standartlarda entegrasyon kabiliyetleri sayesinde hayatımızda kullanılan bir çok cihaz ve uygulamayla entegre edilerek kullanılması mümkün olacaktır. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ve özel sektörün kimlik kartı ile entegrasyonu sağlamasını takiben; bankacılıktan noter işlemlerine, tapu işlemlerinden sağlık ve sigorta işlemlerine kadar birçok alanda TCKK ile güvenli doğrulama işlemi sağlanabilecektir. 

TCKK uluslararası standartlarda elektronik imza altyapısına sahiptir. Bu özelliği sayesinde her türlü elektronik imza işlemi, yalnızca kimlik kartı kullanılarak gerçekleştirilebilecektir.