DERNEK KURULUŞUNDA İSTENİLEN BELGELER
 
Derneğin en az 7 kişiden oluşan kurucuları aşağıda belirtilen evrakları tanzim ederek, derneğin kurulacağı yerin mülki idare amirliğine teslim eder.
 
* Kurucularca imzalanmış kuruluş bildirimi formu (4 Adet)
* Kurucular tarafından her sayfası imzalanmış dernek tüzüğü,(4 Adet) 
* Kurucuların nüfus cüzdan fotokopisi,(2’ şer adet)
* Dernek kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluş belgesi ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi,(2 Adet)
* Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar bulunması halinde, bu tüzel kişilerin dernek kurucusu olabileceğini gösteren İçişleri Bakanlığınca verilmiş izin belgesi, (2 Adet)
* Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri,(2 Adet) 
* Yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste. (2 Adet) 
* Büyük boy Mavi renkli Klasör (1 Adet) Dernekler, kuruluş bildirimi ve eklerini mülki idare amirliğine vermek suretiyle tüzel kişilik kazanırlar.
 
DERNEK GENEL KURUL TOPLANTISINI YAPTIKTAN SONRA İSTENEN BELGELER:
 
* Genel Kurul Sonuç bildirimi (3 adet)
* Kongre tutanağı ( 2 adet) 
* Toplantıya katılan üyelerin imzaladığı liste ( 2 adet)
* Gündemli Karar defterinin fotokopisi (2 Adet)
 
 
İspir Kaymakamlığı
 
Anasayfa   -   Kaymakamlık   -   İlçemiz   -   Haberler   -   Duyurular
 
 
 
 
 
 
 
Şehit Abdülkerim Turhan Cad. Hükümet Konağı Kat:2 İSPİR/ERZURUM
   
  (0442) 451 3003       ispir@icisleri.gov.tr 
 
 
Kaymakamlık Twetter   Kaymakamlık Facebook
 
 
T.C. İspir Kaymakamlığı@2016
 
İspir
 
1839 tarihli kaynaklarda İlçemiz nahiye olarak kayıtlara geçmiştir. 1880 yılına kadar Erzurum merkez sancağına bağlı kaza olmuş, bu tarihte yeni sancak yapılan Bayburt’a bağlanmıştır. Bayburt' un kaza statüsüne düşürülmesi üzerine İlçemiz 1888 yılında yeniden Erzurum merkez sancağının bir kazası oldu. 1892-1898 yıllarında 143 köyü olan kaza konumundaydı. 1895-1896 yıllarında yerleşime telgraf hattı gelmiştir. 1900 yılında Bayburt ile İlçemiz arası posta sürücülüğü hizmete geçmiştir. Gene 1900 yılında yeni "Hükumet Konağı" hizmete açılmıştır. 1916–1918 yılları arasında Rus egemenliğinde kaldıktan sonra 25 Şubat 1918’de Kazım Karabekir komutasındaki 1. Kafkas Kolordusuna bağlı birliklerce geri alınmıştır.